Η εταιρεία

Η πολιτική της AURUM, προκειμένου να διατηρήσει υψηλά πρότυπα λειτουργίας και εταιρικής συμπεριφοράς, είναι να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια στις χημικές-μεταλλουργικές διεργασίες αλλά και στη διαχείριση των πολύτιμων μετάλλων.

Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας προϊόντα και να διασφαλίσουμε υπηρεσίες οι οποίες θα χτίσουν μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Προφίλ   Εταιρική ευθύνη   Χρυσός   Ασήμι   Τιμές Πολύτιμων Μετάλλων   Ανάλυση   Καθαρισμός   Αγορά & Πώληση   Χάρτης   Επικοινωνία